Varmt välkommen du som kanske...  

 

 

                              ...många gånger tänkt att du skulle vilja prata med en psykolog men aldrig

                                 "kommit till skott"...

 

                              ...tycker att du hamnat i en återvändsgränd och behöver hjälp med att hitta

                                 en ny väg...

 

                              ...har problem med någon närstående (partner, barn, syskon, förälder, vän)

                                 och känner att du behöver diskutera det med någon utanför familjen...

 

                              ...upplever oro och ångest i vissa situationer och behöver hjälp att bemästra

                                 detta...

 

                              ...drabbats av en förlust som du behöver hjälp med att bearbeta, såsom

                                 närståendes sjukdom eller död, egen sjukdom, förlust av arbete...

 

                              ...skulle vilja byta arbete men inte vågar ta steget...

 

                              ...befinner dig mitt i livet och har svårt att få ihop det s. k. livspusslet...

 

                              ...är trött på att alltid ställa upp när andra vill ha din hjälp och uppmärksamhet

                                 och nu vill hitta vägar att själv få det du behöver...

 

                              ...undrar över vem du egentligen är och skulle vilja ha skarpare konturer...

 

                              ...vill berätta din levnadshistoria men inte har någon som vill eller kan lyssna...

 

 

 

               Detta är några exempel på funderingar som du kan tänkas ha. Men beroende på vem du är

               och var du befinner dig så tar vi tag i det som du behöver min hjälp med.

 

               Att identifiera och benämna problemet och resonera igenom det med en utomstående (som

               inte har några privata intressen i hur du löser det) räcker ofta väldigt långt. Många gånger

               har du svaren inom dig fastän du inte tror det eller kan se det. Då kan jag hjälpa dig att plocka

               fram dem så att lösningen blir rätt för dig. Jag ger dig också tillgång till psykologiska redskap

               som du ännu inte äger men som du kan använda framöver i ditt liv.

 

 logocolornotext.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng